2009.gada 6.jūnija Ciblas novada domes vēlēšanas
"Likteņdzirnas"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(15) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Aleksandrs Purins
2
Aivars Rikums
3
Ilga Stepanova
4
Anita Bleive
5
Sandis Ramiņš
6
Andris Žeikars
7
Leonards Bulis
8
Ilona Bule
9
Iveta Kalvāne
10
Anita Rancāne
11
Ilze Matvejeva
12
Irēna Skutele
13
Vija Metlāne
14
Laimonis Tutins
15
Juris Zlidnis