2009.gada 6.jūnija Ciblas novada domes vēlēšanas
Zaļo un Zemnieku savienība
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(15) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Juris Dombrovskis
2
Sarmīte Leščinska
3
Veronika Misane
4
Pēteris Romanovskis
5
Ārija Temnija
6
Inta Domarka
7
Ināra Evertovska
8
Ēvalds Kozlovskis
9
Marija Kārkla
10
Marina Barkāne
11
Inga Krušanova
12
Maija Kutenkova
13
Juris Valts
14
Edgars Gailišs
15
Vairis Valters