2009.gada 6.jūnija Ciblas novada domes vēlēšanas
JAUNAS IESPĒJAS CIBLAS NOVADAM
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(5) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
ALBERTS GALIULLINS
2
SERGEJS PAVLOVSKIS
3
AIVARS KOZLOVSKIS
4
ROMUALDA IVANOVA
5
SVETLANA GRIŠČENKO