2009.gada 6.jūnija Ciblas novada domes vēlēšanas
"Tautas partija"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(15) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Anna Matvejenko
2
Ēriks Manukins
3
Pēteris Trukšāns
4
Inta Vabale
5
Vija Proboka
6
Inese Birska
7
Dzintars Dzerkaļs
8
Jolanta Krišāne
9
Anita Kačalova
10
Zenta Osipova
11
Regīna Kozlovska
12
Vija Rudziša
13
Gaļina Leitāne
14
Dace Ruško
15
Dzidra Kivrāne