2009.gada 6.jūnija Cesvaines novada domes vēlēšanas
SAVAM NOVADAM
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(16) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Vilnis Špats
2
Didzis Baunis
3
Anita Kanča
4
Vēsma Nora
5
Juris Rozenbergs
6
Jānis Vanags
7
Iveta Raimo
8
Ilgonis Vasilišins
9
Ginta Ustinova
10
Aldis Krūmiņš
11
Gita Mickeviča
12
Inguna Luce
13
Skaidrīte Aveniņa
14
Roberts Driķis
15
Baiba Putniņa
16
Selga Leimane