2009.gada 6.jūnija Preiļu novada domes vēlēšanas
Zaļo un Zemnieku savienība
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(18) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Vitālijs Plivda
2
Pēteris Kalvišs-Soida
3
Elma Aksjonova
4
Pēteris Kočkers
5
Jānis Latvelis
6
Lidija Veigule
7
Vanda Kručāne
8
Jānis Gavars
9
Ilgonis Skrivļa
10
Zigurds Jaudzems
11
Deniss Silionovs
12
Aldis Bogotais
13
Jānis Verze
14
Aleksejs Medvedevs
15
Antons Rancāns
16
Jānis Podskočijs
17
Aina Sarkane
18
Anitra Sondore