2009.gada 6.jūnija Preiļu novada domes vēlēšanas
"Tautas partija"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(18) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Aldis Adamovičs
2
Juris Kovaļevskis
3
Alberts Vucāns
4
Jānis Lācis
5
Valentīna Liniņa
6
Ruta Rožāne
7
Uldis Koņečnijs
8
Inta Ziemele
9
Zinaida Vilcāne
10
Romāns Petrovs
11
Juris Erts
12
Nora Šņepste
13
Ināra Batarāga
14
Edgars Biezaitis
15
Viļgeļms Veleckis
16
Eduards Caics
17
Mārcis Muzikants
18
Ēvalds Daukšts