2009.gada 6.jūnija Preiļu novada domes vēlēšanas
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(15) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Andrejs Zagorskis
2
Daina Pliča
3
Vladimirs Haritonovs
4
Lauris Pastars
5
Marija Spūle
6
Igors Derjagins
7
Irēna Kokoriša
8
Māris Pūdžs
9
Digna Prodniece
10
Bonifācijs Kļavinskis
11
Anna Brūvere
12
Arturs Romanovskis
13
Lauris Ivbulis
14
Apolinarija Bramane
15
Ligita Dzene