2009.gada 6.jūnija Preiļu novada domes vēlēšanas
Partija "Visu Latvijai!"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(10) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Ligita Pauniņa
2
Skaidrīte Ūzuliņa
3
Aija Caune
4
Biruta Podskočija
5
Jāzeps Bogotais
6
Ingūna Patmalniece
7
Veronika Lazdāne
8
Inga Teilāne
9
Rihards Vilcāns
10
Ilze Rožinska