2009.gada 6.jūnija Preiļu novada domes vēlēšanas
Partija "Latvijas Atmoda"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(9) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Jevgeņijs Boļšakovs
2
Jānis Stičinskis
3
Vladislavs Brakovskis
4
Jānis Vaivods
5
Konstantīns Agafonovs
6
Vasīlijs Fatejevs
7
Gaitis Brencāns
8
Antoņina Jevdokimova
9
Inga Savicka