2009.gada 6.jūnija Preiļu novada domes vēlēšanas
"Jaunais laiks"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(15) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Dzintra Šmukste
2
Jānis Anspoks
3
Anna Dzidra Bernāne
4
Nikolajs Bogdanovs
5
Edgars Rožinskis
6
Silvija Ivanāne
7
Vija Daukšte
8
Viktors Agurjanovs
9
Anatolijs Petrovs
10
Janīna Šņepste
11
Lidija Brice
12
Edgars Livzāns
13
Ivars Kivriņš
14
Raimonds Rubins
15
Ināra Mihailova