2009.gada 6.jūnija Riebiņu novada domes vēlēšanas
"Tautas partija"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(18) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Ilmārs Meluškāns
2
Voldemārs Adamovičs
3
Jānis Kupris
4
Andrs Sondors
5
Pēteris Pastars
6
Artūrs Poplavskis
7
Vitālijs Pastars
8
Andris Pastars
9
Maigonis Mediņš
10
Tālivaldis Saulīts
11
Arnis Opolais
12
Inguna Rubane
13
Valentīna Litvjakova
14
Ēvalds Broks
15
Skaidrīte Žukova
16
Ina Mičule
17
Antons Briška
18
Ineta Anspoka