2009.gada 6.jūnija Riebiņu novada domes vēlēšanas
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(8) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Ivans Ludāns
2
Inese Cirša
3
Georgijs Kovaļkovs
4
Ludmila Lace
5
Renāte Stikāne
6
Vitālijs Slūka
7
Silvija Soboļeva
8
Uldis Zeimulis