2009.gada 6.jūnija Riebiņu novada domes vēlēšanas
"Jaunais laiks"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(18) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Pēteris Rožinskis
2
Jāzeps Ivanāns
3
Alberts Upenieks
4
Jānis Znotiņš
5
Margarita Krole
6
Ārija Pudule
7
Stanislavs Stačs
8
Guntis Tjarvja
9
Silvija Slūka
10
Rita Pudāne
11
Jānis Bergmans
12
Ainārs Osmanis
13
Irēna Anina
14
Veronika Prikule
15
Natālija Volonte
16
Āris Bruzguls
17
Zoja Vilcāne
18
Alla Puncule