2009.gada 6.jūnija Riebiņu novada domes vēlēšanas
Partija "LPP/LC"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(17) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Irēna Šaitere
2
Henriks Vibornais
3
Kārlis Liepnieks
4
Inese Kunakova
5
Egons Zalāns
6
Dzintra Priževoite
7
Roberts Erts
8
Dina Staškeviča
9
Viktors Boļšakovs
10
Antons Stuburs
11
Inguna Krumpāne
12
Solvita Brūvere
13
Līga Antāne
14
Silvija Šuksta
15
Evalds Kondavnieks
16
Marija Kalvāne
17
Dzidra Kestere