2009.gada 6.jūnija Vārkavas novada domes vēlēšanas
Mūsu laiks
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(15) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Anita Brakovska
2
Aelita Kancāne
3
Inta Kivleniece
4
Ināra Purviņa
5
Elita Čeirāne
6
Elmārs Sparāns
7
Aigars Dzerkalis
8
Pēteris Kuzminovs
9
Zita Upeniece
10
Aivars Vanags-Upenieks
11
Ainārs Želvis
13
Normunds Rudzāts
14
Lidija Kivleniece
15
Maruta Raudziņa
16
Jānis Kokorīts