2009.gada 6.jūnija Vārkavas novada domes vēlēšanas
Mēs, savam novadam
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(9) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Artūrs Štagars
2
Helēna Ērgle
3
Elvīra Āboliņa
4
Zita Laizāne
5
Helēna Piziča
6
Pēteris Džardāns
7
Ainārs Gavars
8
Astrīda Spuriņa
9
Edgars Plonis