2009.gada 6.jūnija Vārkavas novada domes vēlēšanas
Kopsolis
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(14) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Antra Vilcāne
2
Mindaugas Bitinas
3
Jānis Purviņš
4
Elga Upeniece
5
Skaidrīte Medne
6
Māris Ormanis
7
Valentīna Vuškāne
8
Ināra Landsmane
9
Ženija Cirša
10
Anna Vaivode
11
Ainārs Zarāns
12
Ināra Kļavinska
13
Larija Lazdāne
14
Pēteris Romāns