2009.gada 6.jūnija Vārkavas novada domes vēlēšanas
Jaunais novads
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(8) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Staņislavs Malnačs
2
Aivars Čaunāns
3
Juris Lazdāns
4
Antoņina Rusiņa
5
Francis Pizičs
6
Silvija Ziemele
7
Valentīns Krauklis
8
Velta Augšpūle