2009.gada 6.jūnija Rēzeknes novada domes vēlēšanas
"Jaunais laiks", "Pilsoniskā savienība", "Tautas partija"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(20) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Monvīds Švarcs
2
Ināra Šindarjova
3
Līvija Plavinska
4
Arvīds Dunskis
5
Voldemārs Deksnis
6
Jānis Troška
7
Zinaīda Skredele
8
Aigars Runčis
9
Dainis Viļums
10
Žanis Feldmanis
11
Vilis Deksnis
12
Elmārs Kotāns
13
Vinera Dimpere
14
Ivars Igaunis
15
Aivars Vigups
16
Zinaida Bodža
17
Aldis Ciukmacis
18
Viktors Vasiļevskis
19
Arsenijs Aksjonovs
20
Ernests Klīdzējs