2009.gada 6.jūnija Rēzeknes novada domes vēlēšanas
Politiskā partija "Spēks vienotībā"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(20) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
IGORS KOLOSOVS
2
PĀVELS SAVICKIS
3
PĒTERIS ITKAČS
4
NIKOLAJS KURAŠOVS
5
NATAĻJA BIBIČEVA
6
JURIS TAUKULS
7
JURIJS KOVAĻOVS
8
IVO BARŠEVSKIS
9
VLADIMIRS KRASUTINS
10
VLADISLAVS JAUDZEMS
11
ANATOLIJS KONDRATS
12
EDGARS NIZINS
13
KSENIJA AGEJEVA
14
VLADIMIRS ANDREJEVS
15
VLADIMIRS TRAŠKOVS
16
AIGARS STIUKA
17
JEVGEŅIJS POĻAKOVS
18
VOLDEMĀRS JURČENKO
19
PĀVELS KIRSANOVS
20
AGRIS PAVĻUKEVIČS