2009.gada 6.jūnija Rēzeknes novada domes vēlēšanas
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(15) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Gundega Rancāne
2
Oskars Krukovskis
3
Antoņina Erta
4
Andris Eriņš
5
Gunta Krukovska
6
Irēna Kroiče
7
Viktors Pankovs
8
Sandra Murinska
9
Marija Andina
10
Aleksandrs Mihnecovs
11
Ženija Čudare
12
Valentīna Barkova
13
Vitolds Vabaļs
14
Ineta Litinska
15
Jānis Matvejenko