2009.gada 6.jūnija Rēzeknes novada domes vēlēšanas
"PCTVL - Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(7) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Igors Sorokins
2
Jevģēnijs Kurašovs
3
Aleksandrs Mironovs
4
Jelena Vaičule
5
Ludmila Vinogradova
6
Aleksandrs Jemeļjanovs
7
Oksana Smirnova