2009.gada 6.jūnija Carnikavas novada domes vēlēšanas
"DEMOKRĀTI.LV"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(18) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Māris Sika
2
Kristaps Bergmanis
3
Imants Krastiņš
4
Aivars Sudrabs
5
Arta Deniņa
6
Ilze Tjarve
7
Anita Laima Lancmane
8
Gerds Jeļiņevskis
9
Tamāra Kosmačeva
10
Jolanta Rauga
11
Raimonds Garenčiks
12
Juris Mencis
13
Einārs Voronovičs
14
Mārtiņš Vācietis
15
Jolanta Rudzīte
16
Kristīne Kunšteina
17
Ģirts Lūsis
18
Antons Drēbnieks