2009.gada 6.jūnija Saldus novada domes vēlēšanas
"Jaunais laiks"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(20) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Māris Zusts
2
Zigmunds Mačukāns
3
Rasma Balode
4
Gunta Kronberga
5
Agrita Ozoliņa
6
Ērika Bērziņa
7
Vilnis Leja
8
Daina Zandberga
9
Kristīne Goča
10
Aija Mežiņa
11
Ivars Atteka
12
Ainārs Rožkovs
13
Jānis Altenbergs
14
Jānis Bērziņš
15
Gatis Baumanis
16
Kristīne Laure
17
Rita Daube
18
Lija Mickus
19
Gunda Ozoliņa
20
Dace Upeniece