2009.gada 6.jūnija Saldus novada domes vēlēšanas
"Tautas partija"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(20) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Indra Rassa
2
Aivars Kaņeps
3
Artūrs Maculēvičs
4
Imants Džulis
5
Kaspars Skapsts
6
Vēsma Dombrovska
7
Agris Skujevskis
8
Raimonds Gusts
9
Vita Vītola
10
Ingemars Harmsens
11
Raivis Zolmanis
12
Jānis Narkevics
13
Vineta Vovere
14
Santa Laurinoviča
15
Gundars Muižnieks
16
Elmārs Kalniņš
17
Aldis Balceris
18
Petrs Brazdausks
19
Imants Ozols
20
Valdis Gūtmanis