2009.gada 6.jūnija Saldus novada domes vēlēšanas
Zaļo un Zemnieku savienība
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(20) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Zigmunds Georgs Fīrers
2
Viktors Drukovskis
3
Aivars Līpiņš
4
Ilze Kļava
5
Imants Raļļa
6
Dina Brēdava
7
Jānis Vaļko
8
Arvis Andersons
9
Sandra Medne
10
Ina Behmane
11
Inita Volberga
12
Ināra Riežniece
13
Anatolijs Grigorjevs
14
Agra Zankovska
15
Gunta Peterlevica
16
Marita Spundiņa
17
Marita Ozola
18
Uldis Vītiņš
19
Raimonds Švīpiņš
20
Artūrs Asars