2009.gada 6.jūnija Saldus novada domes vēlēšanas
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(8) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Dmitrijs Kožokaru
2
Igors Krūmiņš
3
Agita Zavicka
4
Gražina Tētiņa
5
Tatjana Tillere
6
Edīte Sļotova
7
Mihails Cogla
8
Nataļja Kargapoļceva