2009.gada 6.jūnija Saldus novada domes vēlēšanas
"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(20) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Aidis HERINGS
2
Aleksandrs CEĻAPĪTERS
3
Valdis DĪRIŅŠ
4
Arvīds KINSTLERS
5
Elita AUSTERE
6
Silvija JAKŠEVICA
7
Andris VILENSONS
8
Pēteris DUBRA
9
Daila MEDNE
10
Valda VIĻUMA
11
Vaira MEIJERE
12
Andris CEĻAPĪTERS
13
Mārīte PABĒRZA
14
Iveta BĒRZIŅA
15
Rudīte MURAŠEVA
16
Gunita DUMPE
17
Ojārs ĀBELNIEKS
18
Arturs RŪSA
19
Rūta MELBĀRDE
20
Imants KRŪMIŅŠ