2009.gada 6.jūnija Saldus novada domes vēlēšanas
"Pilsoniskā savienība"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(18) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Didzis Konuševskis
2
Gundars Samoška
3
Zigrīda Kupče
4
Mārtiņš Kazradzis
5
Aivars Bierands
6
Kristīna Grosmane
7
Dzintars Rupeiks
8
Vija Saulīte
9
Dace Poruka
10
Lauris Kalniņš
11
Inta Vanaga
12
Gundars Maurs
13
Aldis Andersons
14
Lijana Puķe
15
Daiga Jansone
16
Agrita Pilibaite
17
Rita Lemeže
18
Sarmīte Bleidele