2009.gada 6.jūnija Saldus novada domes vēlēšanas
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(11) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Edmunds Freimanis
2
Jānis Kursītis
3
Māris Šilderis
4
Vilma Jurševska
5
Irēna Brinteniece
6
Regīna Krūmiņa
7
Iveta Strikasa
8
Baiba Kesmina
9
Danuta Štraupa
10
Arita Červinska
11
Zanda Bērzone