2009.gada 6.jūnija Brocēnu novada domes vēlēšanas
"Jaunais laiks"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(14) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Santa Sergejeva
2
Antra Jansone
3
Raimonds Balodis
4
Uldis Jansons
5
Ginta Vīgante
6
Juris Taškāns
7
Edgars Plankais
8
Dace Vītoliņa
9
Gatis Zommers
10
Madara Rautenberga
11
Inga Svarena
12
Dainis Čūders
13
Evija Rītiņa
14
Gunta Bula