2009.gada 6.jūnija Brocēnu novada domes vēlēšanas
"Tautas partija"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(18) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Arvīds Mēters
2
Ārijs Sproģis
3
Inga Dreija-Uzule
4
Paulis Beinarovičs
5
Ilze Tomanoviča
6
Linards Meija
7
Daina Gredzena
8
Jānis Sergejenko
9
Uģis Miksis
10
Olita Ļitvinova
11
Uldis Stepiņš
12
Ligita Berga
13
Solvita Dūklava
14
Māris Kalniņš
15
Inta Leite
16
Artūrs Andersons
17
Aiga Apšukrapša
18
Anris Bitmanis