2009.gada 6.jūnija Talsu novada domes vēlēšanas
"Tautas partija"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(20) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Aivars Lācarus
2
Sandra Pētersone
3
Elga Vērdiņa
4
Ina Jurkeviča
5
Vilnis Pūcītis
6
Ģirts Kalnbirze
7
Aivars Pumpiņš
8
Andris Grīnbergs
9
Edgars Šterns
10
Iveta Jansone
11
Iveta Niedrāja
12
Dainis Norenbergs
13
Guntis Brauns
14
Ivars Koloda
15
Jānis Grahoļskis
16
Zintis Vicinskis
17
Juzefa Kļava
18
Jānis Grīnbergs
19
Ainis Stūrmanis
20
Sandis Pūce