2009.gada 6.jūnija Talsu novada domes vēlēšanas
"Pilsoniskā savienība"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(17) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Aleksandrs Tarabanovskis
2
Maija Laukmane
3
Dzintars Legzdiņš
4
Jānis Sakne
5
Eduards Ošiņš
6
Inga Gluzda
7
Gatis Vjaters
8
Ingmārs Kuklis
9
Māris Rozenbergs
10
Aivars Zutis
11
Sigita Petrēvica
12
Dace Jankevica
13
Daiga Baraua
14
Jānis Žindulis
15
Rolands Kļava
16
Agnese Jansone
17
Jānis Grigalis