2009.gada 6.jūnija Talsu novada domes vēlēšanas
Partija "LPP/LC"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(19) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Solvita Ūdre
2
Aivars Šķuburs
3
Ieva Bērziņa
4
Maija Dubro
5
Ina Mežavilka
6
Rita Pole
7
Mareks Birkentāls
8
Anita Boitmane
9
Ingus Stauģis
10
Māris Kalniņš
11
Sandra Leja
12
Normunds Krūze
13
Mārtiņš Maķevics
14
Jolanta Riņķe
15
Andris Vītols
16
Jānis Mucenieks
17
Antra Jaunskalže
18
Ineta Erķevica
19
Igors Putins