2009.gada 6.jūnija Talsu novada domes vēlēšanas
"Jaunais laiks"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(20) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Andris Dedzis
2
Andris Dzenis
3
Dzintra Kudiķe-Vizbele
4
Aivars Lakstīgala
5
Vilnis Dragunas
6
Artis Bogdanovs
7
Skaidrīte Priedīte
8
Ilmārs Deksnis
9
Egils Ulmanis
10
Dina Bičule
11
Vija Nagle
12
Daiga Feldmane
13
Artūrs Daugats
14
Māra Pinkule
15
Inese Daugate
16
Sigita Līdaka
17
Ināra Lācarus
18
Jānis Dumbrājs
19
Miķelis Ābols
20
Aiga Bērziņa