2009.gada 6.jūnija Dundagas novada domes vēlēšanas
Tavam novadam
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(15) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Gunta Abaja
2
Dzintra Tauniņa
3
Aigars Zadiņš
4
Imants Ludeviks
5
Baiba Dūda
6
Evita Ernštreite
7
Dzintars Ozols
8
Maira Remesa
9
Vaira Kamara
10
Aigars Kehers
11
Oskars Sproģis
12
Aiva Burnevica
13
Rudīte Baļķīte
14
Guntis Kļaviņš
15
Uldis Puļķis