2009.gada 6.jūnija Dundagas novada domes vēlēšanas
"Novadnieki"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(14) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Aldons Zumbergs
2
Inora Sproģe
3
Gunta Gintere
4
Ēriks Bērzkalns
5
Elmārs Pēterhofs
6
Smaida Šnikvalde
7
Linda Vīksna
8
Regīna Rūmniece
9
Edgars Kārklevalks
10
Aldis Kreicers
11
Irina Jānberga
12
Tija Liepa
13
Baiba Laudāne
14
Baiba Šuvcāne