2009.gada 6.jūnija Dundagas novada domes vēlēšanas
"Strādāsim kopā"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(14) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Guntis Pirvits
2
Ilmārs Geige
3
Una Sila
4
Aija Tarlapa
5
Valdis Rande
6
Visvaldis Feldmanis
7
Raitis Kristiņš
8
Guntis Otomers
9
Jānis Mauriņš
10
Silva Rozenberga
11
Inga Upeniece
12
Sandra Salceviča
13
Ināra Čaunāne
14
Jānis Gulbis