2009.gada 6.jūnija Dundagas novada domes vēlēšanas
Cilvēkiem!
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(14) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Uldis Katlaps
2
Benita Ose
3
Aldis Felts
4
Norika Rēriha
5
Asja Felta
6
Andris Kojro
7
Liene Ūdriņa
8
Imants Zingniks
9
Ģirts Jānbergs
10
Inese Ūdre
11
Valerijs Vasiļjevs
12
Māris Kriķītis
13
Beneventa Ružāne
14
Anita Nazarova