2009.gada 6.jūnija Rojas novada domes vēlēšanas
DEMOKRĀTI.LV
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(15) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Eva Kārkliņa
2
Jānis Kalniņš
3
Ilona Zvaigzne
4
Zane Vaivode
5
Lāsma Ķirse
6
Mareks Štāls
7
Normunds Liepa
8
Ilona Klāviņa
9
Gundega Kalniņa
10
Jānis Megnis
11
Inga Lēmane
12
Rūdolfs Vaivods
13
Guntis Tamanis
14
Aija Barovska
15
Uldis Feldbergs