2009.gada 6.jūnija Rojas novada domes vēlēšanas
"Jaunais laiks"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(18) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Roberts Šiliņš
2
Drosma Greiško
3
Ivars Indruškevičs
4
Inita Auniņa
5
Juris Ozols
6
Inga Maksakova
7
Ilze Indruškeviča
8
Lita Grudkina
9
Jānis Šteinbergs
10
Līga Berķe
11
Gints Bervalds
12
Dace Veržbilovska
13
Modrīte Katkovska
14
Viktors Līcis
15
Igors Roļa
16
Annemarija Lormane
17
Pārsla Birzniece
18
Ilga Vīksne