2009.gada 6.jūnija Rojas novada domes vēlēšanas
"Tautas partija"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(7) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Rudīte Mitenberga
2
Juris Apse
3
Ilze Šulce
4
Inga Puntule
5
Juris Amers
6
Jurģis Svitiņš
7
Harijs Andersons