2009.gada 6.jūnija Rojas novada domes vēlēšanas
"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(15) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Jānis Žoluds
2
Haralds Valdemārs
3
Andris Trukšāns
4
Guntra Stocka
5
Ģirts Zanders
6
Māris Maķinskis
7
Dainis Grosbahs
8
Agnese Celova
9
Salvis Svitiņš
10
Kristīna Kļaviņa
11
Vilnis Freijs
12
Skaidrīte Nicmane
13
Austra Gitendorfa
14
Viesturs Jaunbērziņš
15
Alvis Žoluds