2009.gada 6.jūnija Tukuma novada domes vēlēšanas
"Jaunais laiks"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(20) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Maksis Rozenbergs
2
Māris Rudaus-Rudovskis
3
Dace Lebeda
4
Uldis Eglītis
5
Rasma Valdmane
6
Juris Bogužs
7
Liene Bēniņa
8
Ilvars Auseklis
9
Ilga Kozule
10
Egils Immermanis
11
Alda Revina
12
Ralfs Ratkevičs
13
Meldra Zdanovska
14
Ričards Černovs
15
Rihards Akimovs
16
Zigfrīds Freimanis
17
Juris Vīksna
18
Artjoms Grudcins
19
Aina Teberniece
20
Jānis Palkavnieks