2009.gada 6.jūnija Tukuma novada domes vēlēšanas
"Tautas partija"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(17) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Kaspars Gribusts
2
Arnis Lēnerts
3
Agnese Ritene
4
Indra Rassone
5
Jānis Apse
6
Andis Švāns
7
Andis Meņģelis
8
Iveta Safranoviča
9
Aldis Roze
10
Solvita Viekale
11
Mārtiņš Limanskis
12
Sergejs Larins
13
Juris Pinete
14
Aigars Freibergs
15
Armands Jēgers
16
Andris Pētersons
17
Gunita Rosicka