2009.gada 6.jūnija Tukuma novada domes vēlēšanas
"Pilsoniskā savienība"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(18) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Arnis Šablovskis
2
Jānis Lepsis
3
Māris Kalniņš
4
Dina Ailte
5
Gunta Neilande
6
Santa Jākobsone
7
Irēna Pavloviča
8
Māris Malvess
9
Lauris Pūkainis
10
Armands Kotke
11
Jānis Savickis
12
Valda Laugale
13
Arnis Zaņģis
14
Sanita Apine
15
Marjans Kovaļevskis
16
Arnis Irbe
17
Tālivaldis Krūmiņš
18
Paulis Čimurs