2009.gada 6.jūnija Tukuma novada domes vēlēšanas
Partija "LPP/LC"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(12) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Juris Poga
2
Skaidrīte Gulbe
3
Romusis Balanas
4
Anatolijs Berezovskis
5
Armands Sproģis
6
Liene Kurka
7
Dzintra Ivančika
8
Inese Beitāne
9
Ingars Ozols
10
Kaspars Liepa
11
Juris Jakušenoks
12
Andris Miezītis