2009.gada 6.jūnija Tukuma novada domes vēlēšanas
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(12) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Arvis Štrodahs
2
Mihails Simonovs
3
Mareks Žizņevskis
4
Inese Cīrule
5
Aigars Iesals
6
Oskars Zēbergs
7
Jānis Verza
8
Jana Berezovska
9
Mārtiņš Mamis
10
Ligita Proņina
11
Igors Zilbermans
12
Maksims Miņejevs